Grønne reisemål

Blomstrer miljøet - blomstrer menneskene - blomstrer ideene - blomstrer næringslivet

Sørlandet er et grønt reisemål i seg selv. Landsdelens geografiske plassering med varme somre og milde vintre gjør at vegetasjonen er annerledes her enn i våre andre landsdeler.

Varmekjære planter og trær som ikke trives og kan overleve andre steder i landet, gror ofte vilt i våre kystnære områder i syd.

En særegen del av floraen er de såkalte ballastplanter. De stolte seilskutene dominerte næringslivet på Sørlandskysten på 1800-tallet. Men som regel var skipene bare i drift i sommerhalvåret. Om høsten kom de hjem for opplag, ofte med en ballast av jord og sand for å holde skuta i riktig trim under seilasen hjem. På den måten ble frø og planter fra fjerne himmelstrøk bragt til landsdelen. En del av dem fikk fotfeste, og er blitt en del av landsdelens mangfoldige flora.

På disse sidene har vi valgt ut ca. 30 grønne reisemål, eller besøksmål i landsdelen. Det er dels parker, noen fra de forrige århundre og noen av nyere dato. Det er steder hvor kulturlandskapet er preget av særegen vegetasjon. Det er steder hvor kulturminner er dominerende, men i vakre grønne omgivelser. Og det er friarealpregede arealer med vegetasjon som et dominerende landskapstrekk.

I alle fall skulle det være noe for enhver smak. I denne korte beskrivelsen av hvert sted vil du finne opplysninger som gjør det mulig for deg å velge det som interesserer deg og som passer inn i din reiserute og tidsskjema.

Med hilsen
For "Blomstrende Sørland"

Styreleder Svein Ole Breland

Sekretær Arne Aarflot

Sekretariat Inspirasjon Sørlandet  

 Powered by Makeweb