Om oss

Blomstrende Sørland er en forening der begge Agderfylkene, 18 kommuner og en planteskole er representert.

Formålet er å bevare og fremme grønne miljøer på Sørlandet. Det handler om å få det til å blomstre, spire og gro overalt der det kan glede tilreisende og oss som lever her sør. Men det er også et ønske om at næringsliv, friluftsliv og kulturliv skal blomstre.

Vår besøksadresse er på Dømmesmoen, Fjæreveien 30, Grimstad.

Blomstrer miljøet - blomstrer menneskene - blomstrer ideene - blomstrer næringslivet

 Powered by Makeweb