Visjonen er å gjøre Sørlandet kjent som ”Den grønne landsdelen”

Grønne reisemål er steder som tilbyr naturbaserte og/eller miljøvennlige aktiviteter. Organisasjonen Blomstrende Sørland er initiativtaker og prosjekteier. Det handler i første fase om å identifisere og synliggjøre de grønne reisemålene som markedsføres pr idag, videre hvordan vi skal skape, utvikle og fremme nye grønne reisemål og etablere et grønt kompetansesenter.

Grønt kompetansesenter skal utvikles i samarbeid med UiA, Agderforskning, Agder naturmuseum og botaniske hage. Arbeidet skal skje parallelt med utviklingen av Grønne reisemål.

Prosjektplanen for Blomstrende Sørland kan du laste ned her.

 Powered by Makeweb