Evje og Hornnes kommune

Flåt gruveområde

Flåt gruve i Evje og Hornnes kommune var i sin tid Europas største nikkelgruve. Området  er i dag regulert til friluftsformål. vakre stier forbinder Flåt nikkelgruve med  pegmatittgruvene ved Evje Mineralsti, som er åpne for mineralleting i sommermånedene.

Skilt med tekst og bilder ved ruiner og landemerker etter gruvedriften gir orientering om hvordan området så ut da gruva var i drift.

Området er internasjonalt kjent på grunn av spesiell geologi og sjeldne  mineralforekomster. En vakker og variert natur inkluderer arealer med gammel skog. Av  største interesse er vegetasjonenen på avgangsdeponiene, som fremstår som et eksempel på  hvordan naturen er i stand til å rette opp skader fra menneskelig inngrep.

Flåt gruve kom i drift i 1844 som kobbergruve. Fra 1872 var det drift på nikkel til den ble lagt ned i 1946. Da var den 422 meter dyp og nådde ned under havets overflate. Over tre millioner tonn malm ble brutt ut og rafinert, 14.500 tonn kobber og 20.000 tonn nikkel.

I Flåtområdet ligger det i dag tipphauger og store avgangsdammer som viser dimensjonene av gruvedriften. Lokale bergsamlinger og gruvehistorie finnes på det kommunale museet på Fennefoss. 

Fra Kristiansand: Følg RV 9 til Evje kirke, ca 65 km, litt nord for Evje sentrum. Fra Arendal: følg RV 42 til Evje, 80 km, og så RV 9 til høyre. følg så RV 306 fra Evje kirke ca to km til skilt med "gruveområde" og/eller "Evje Minderalsti", severdighetsskilt.

 Powered by Makeweb