Lillesand kommune

Kaldvellvassdraget

 

Kaldvell er en viktig del av Sørlandets natur- og kulturhistorie. En vandring langs vassdraget kan fortelle om skogenes verdi som råstoff for et voksende industrisamfunn i forrige århindre, basert på produksjon av tremasse og papp.


Hele miljøet bærer preg av tømmervirksomhet, med fine steinsatte stemmer, rester etter tømmerrenner og andre tekniske kulturminner.

Tresliperiet ble oppført ved Sliperifossen , mens kartongfabrikken og sagbruket lå nede ved sjøen.


Over Kaldvellelva ble det i sin tid byd en hvelvet steinbro i romersk stil. Dette er en del av Vestlandske hovedveg som også er kalt Kongevegen eller Postvegen fra Christiania til Stavanger. Førstnevnte ble bygd tidlig på 1800-tallet mens Postveien er minst et par hundre år eldre. Mellom Kaldvell og Landvik i Grimstad er denne vegen nå restaurert som gang- og sykkelveg gjennom grønt og frodig Sørlandsterreng.

Lillesand har gode brosjyrer som forteller om både Kaldvell og andre turopplevelser i kommunen. Glem heller ikke å besøke byens sentrum med sitt årlige blomstertårn og andre erverdige gatedekorasjoner.

 

Kaldvellvassdraget ligger fire km øst for Lillesand sentrum. Følg E18 og ta av til venstre like før en bro som går over elva der den løper ut i Kaldvellfjorden. Fra vegen skimtes den majestetiske gamle gården Nedre Kaldvild, og innenfor ligger et flott nyrestaurert hus i jugenstil fra 1917 kalt Øvre Kaldvild.

 Powered by Makeweb