Arendal kommune

Arendal kirkegård

Gamle majestetiske trær og ærverdig buskvegetasjon møter de som besøker Arendal kirkegård. En av landets vakreste, blir det gjerne sagt i grønne fagmiljøer. Stedet ligger i kupert terreng med mange vakre gråsteinsmurer og familiegravstedene har ofte svært vakre minnesmerker. De er gjerne innrammet av smijernsgjerder med mye ornamentikk.
Å gå gjennom kirkegården er nesten som en tur gjennom Arendals historie der mange av byens betydningsfulle personer er gravlagt. Kirkegården ble planlagt av den danske hagearkitekten H.C. Pries og stod ferdig  i 1814. Totalt areal er 125 dekar, hvorav 70 er opparbeidet. Deler av kirkegården har fått navn knyttet til historiske hendelser slik som Spanskestykket som ble tatt i bruk under spanskesyken som herjet stygt i Arendal.


Rundt kirkegården ligger store friarealer med gangstier som knytter området sammen med resten av byen og viktige kulturinstitusjoner som Galler Bomuldsfabrikken og Agder museum.

Omvisning kan organiseres gjennom kirkeverge eller bygartner som har kontor i Høgedal gård like ved en av parkeringsplassene ved kirkegården (inn fra Myrene).

 

Arendal kirkegård ligger mellom Thorbjørnsbu gård og E18. Innkjøring til kirkegården kan være fra RV 42, Myrene, eller ved Aust-Agder sentralsykehus.

Hove - spornes friluftsområde

Dette er den største og viktigste friluftsarealet i Arendals-regionen. Bortsett fra et stort leirområde er arealet på 1200 dekar. Her er en rik og variert verneskog fra 1914 som strekker seg helt ned til kysten med rullestein dannet under siste istid. Innimellom stikker isskurt grunnfjell opp mellom ra-morenen.

Området har fornminner fra bronsealder og vikingetid, til sammen ca. 50 gravhauger. Fra siste verdenskrig finnes kanonstillinger, skyttergraver og lyskasterstillinger på Hoveodden. Hove leir, anlagt som tysk militærleir, er satt i stand og eies av Arendal kommune. Hove Gård er fra 1725 og ble restaurert i 1983/84. Mange organisasjoner har landsleirer på Hove.

Hove har flotte strender med sand og silt. Egen badestrand for bevegelseshemmede, og varierte turstier i hele området, også spesielle stier for blinde er anlagt. Mot åpent hav består stranden mot Spornes av rullestein ett år og sandstrand et annet. Her er det havet som rår.

I sola og i ly for havvinden, bak en eller annen form for vegetasjon er det godt å ligge med nesa stikkende akkurat så høyt at en passende duft av havvinden kjennes. Da er det sommer på Sørlandet.

 

Hove - Spornes ligger på den sørvestlige delen av Tromøy, ca fire kilometer fra Tromøybrua. Til den kommer en ved å kjøre Kystveien noe kilometer østover fra Arendal sentrum.

 Powered by Makeweb