Åseral kommune

Kyrkjebygda og Ljosland Fjellhage

Åseral er en innlandskommune, typisk for indre Agder. Senteret i bygda, Kyrkjebygda, ligger idyllisk til ved nordenden av Ørevann.

Kommunale plantninger og private hager i har de senere år preget sommerbildet her.

Fra Kyrkjebygda skjærer to daler seg nordover, Lognadalen mot Nordøst med forbindesle over til Setesdal, og Ljoslandsdalen mot nordvest som går ca 20 km opp til turiststedet Ljosland.

Dette er det Søndre startpunkt for turistforeningens løypenett med overnattingsmuligheter i betjente og ubetjente turisthytter i heiområdene vest og nord for bygda og helt opp til Hardangervidda.

På Ljosland har Åseral Hagelag i samarbeid med Det Norske Hageselskap og dets avdeling i Vest-Agder bygd opp en demonstrasjonshage. Målet er å kunne vise de fjellplantene som er å finne i Agderfylkene. Det er funnet over 100 forskjellige planeter som man antar vil kunne trives på Ljosland.

Åseral kan nåes via mange veier. RV 9 fra Kristianssand til Evje/Hornnes og mot vest på RV 42 til Sveindal og RV 455 til Kyrkjebygda. På RV 455 fra Mandal, og vestra på RV 42 fra Sirdal (Stavanger). Bruk kartet og varier veivalget på opp og nedtur.

 Powered by Makeweb