Lindesnes kommune

Lindesneshalvøya

 

Lindesneshalvøya, Norges sydligste fastland, strekker seg fra Høllen i Spangereid til  Lindesnes Fyr. Området har en helt spesiell vegetasjons- og landskapskarakter preget av  tidligere tiders brenning, husdyrbeiting og sterke vinder fra havet.

Lindesnes har landets høyeste årsmiddeltemperatur. Svært karakteristisk for  Lindesneshalvøya er røsslyng og den vakre blå blomsten, klokkesøte, som er knyttet til  fuktig lyngheivegetasjon. I de indre lavtliggende deler preges øya av vegetasjon med  mange forskjellige varmekjære lauvtrearter.


Kommunens sentrum - Vigeland -  ligger på nordsiden av E 39 og har de siste årene fått  en gjennomgripende opprustning av parker og grøntanlegg. Det kan også nevnes at  sentrumsområdene har en rekke statuer av billedhuggerne Gustav Vigeland og Arne N.  Vigeland. Begge kommer fra og har navnet sitt herfra.

Østfra tar en av fra E 39 ved avkjørsel til Vigeland. RV 460 fører helt ut til fyret.  Vestfra kan en velge unummererte veier som tar av før Vigeland. Bruk kart.

 Powered by Makeweb