Songdalen kommune

06.10.05 (Sist oppdatert 20.01.14 - 12:24)
Juvet i Underåsen

Juvet i Underåsen ligger i Songdalen kommune, men strekker seg også over i Vennesla kommune. På slutten av istiden for ca. ti tusen år siden, har et elveløp skåret seg lenger og lenger ned i fjellet. Smeltevann fra isbreer som etterhvert har skrumpet inn, har laget et hogg som er ca. en kilometer lang med stupbratte vegger på opptil 100 meter høyde.

Stedet er først og fremst interessant som et geologisk fenomen, men også den tette lauvtrevegetasjonen i den smale, dype dalen gir en særegen opplevelse.
Fra skilt ve riksveg 460, er det anlagt en sti ca. 300 meter inn i juvet. Her er stupbratte fjellvegger, svære steinblokker og små fossefall med fine jettegryter. laks og sjøørret følger elven helt til fossen inne i juvet.

Juvet inneholder også kulturminner, som rester av gamle veibroer, fundamenter etter tømmerrenner og laksefeller.
I de senere år har det i slutten av juni vært oppført skuespill og arrangert nattkonserter. Ved enden av stien er det bygd opp en enkel scene og et tilskueramfi.

Fra Kristiansand sentrum følger du E39 vestover i ca. 10 km. til Brennåsen. Her tar du til høyre ca. 12 km. opp Songdalen til Underåsen på RV 460. Juvet skjærer seg inn på høyre side av vegen. Følg skiltene.

Porsmyr Bygdetun

Porsmyr ligger rett ved Greipstad kirke i Nodeland, og er åpent for besøkende noen søndager om sommeren. Kommunen kjøpte Porsmyr gård i 1997. Svært mange dugnadstimer er nedlagt for å restaurere bygningene. Porsmyrs venner har
lagt ned en betydelig innsats.

Hovedhuset er fra 1856, løe fra 1914, et stabbur fra 1850-tallet og et stabbur fra 1550. I tillegg er det satt opp et kombinert bryggerhus, smie, garasje og vognskjul.
Det er skiftet tak på de fleste bygningene. I løa er det laget et museum med gamle redskaper og kjøretøy. Omvisning arrangeres etter forhåndsavtale.

Gården ligger i Birkenesveien 4, ca. 200 meter sør for Greipstad kirke i Nodeland.

Haugenparken
Haugenparken ligger i Nodeland sentrum og er en nyrenovert park med skulpturer, vannspeil som skal illustrere Songdalselva og kunstelementer. Lekeplass. En utendørs scene gjør dette til en utendørs kulturarena i kommunen.
(Foto: Otto W. Eriksen)

Haugenparken ligger midt i sentrum på Nodeland, like ved rundkjøringen og midt mellom gamle og nye Kirkevei.

Solsletta sansehage
I tillegg er det laget en sansehage ved sykehjemmet Songdalstunet, Solsletta sansehage. Her kan beboere og andre besøkende går en runde i hagen på asfaltert ”rundløype” eller oppleve hagen i sosialt fellesskap.

Hagen består av stauder, busker, frukttrær og trær. Hagen er inngjerdet og skjermet med en søtmispelhekk mot Songdalsvegen. Det er bygd en utestue i hagen som gir muligheter for både vaffelsteking og kaffekos. Mesteparten av arbeidet i hagen gjøres av frivillige. Aud Urdal ved Frivilligsentralen har vært pådriver for utvikling av sansehagen. Hageselskapet Songdalen hagelag har vært delaktig på noen dugnader.

I tillegg må nevnes at mange frivillige om sommeren vanner og steller blomsterampler langs Songdalsvegen i sentrum av Nodeland. Dette har gjort sentrum mer blomstrende og innbydende.

Sansehagen ligger i tilknyttning til Songdalstunet sykehjem, i Nodeland sentrum.

 Powered by Makeweb