Vennesla kommune

Vigeland Gård

 

Allerede tidlig på 1600-tallet ble Vigelandsfossen tatt i bruk til sagbruk. Etterhvert  utviklet det seg omfattende industriell virksomhet i området. Nedenfor fossen ble  Vigeland Hovedgård bygget i 1847. Eksteriøret er en blanding av empire og sveitserstil.  I lange tider ble bygget brukt som feriebolig for engelskmenn som fisket laks under  fossen.

I dag disponeres eiendommen av en stiftelse som har restaurert huset og gjort det til kommunens kultursenter.

Gjennom sommersesongen er det mange arrangementer, utstillinger o.a. i huset. Flere  kunsthåndverkere har sine verksteder i uthusene.

Kanskje er ikke blomsterprakten så imponerende, men det er derimot beliggenheten under  fossen. Det er laks i elven, og det er mulig å få kjøpt fiskekort for fiske.

Er man i Vennesla bør man også besøke Bommen, på vestsiden av Venneslafjorden hvor  fløtermuseet er en attraksjon. Fra dette området er det kontakt med et omfattende  turløypenett vest for dalen.

Vennesla ligger 15 km. nord for Kristiansand. Ta RV 405 på østsiden av elven til  Kvarstein Bro. Fortsett ca tre km mot Vennesla, hvor skilt viser avkjøring mot venstre  til Vigeland Hovedgård.

 Powered by Makeweb