Grønn trivsel

"Grønn trivsel" er et prosjekt som har som mål å skape integreringsfremmende aktiviteter for beboere i asylmottak og bosatte flyktninger.

Aktivitetene skal være innen innen grønn sektor/naturbruk.

Målgruppen er i første omgang flyktninger i Birkenes, Grimstad og Lillesand kommuner.

[Les mer]

Grønn fagdag 3. november 2015 på Agder Naturmuseum og botaniske hage.

Farvel til bruk av Roundup og andre kjemiske plantevernmidler? -Hva da?

Bekjempelse av ugras og andre skadegjørere o offentlige anlegg i dag og i fremtiden. Hvor går vi?

[Les mer]

Kurs i naturkunst

Kurset i naturkunst er rettet mot 8. trinn på ungdomsskolen; første del på våren med levende pil som materiale og andre del om høsten med andre naturprodukter. En teoretisk innføring på ca en time kan foregå på skolen og den praktiske formingen over en dag ute i naturen, på Dømmesmoen i Grimstad eller et sted nærmere skolen. 2015 er et prøveår i samarbeid med Holviga skole i Grimstad. 

[Les mer]

Blomsterløk og knollvekster i hager og parker

Grønn fagdag 11.2.2015 på Dømmesmoen, Grimstad. Arrangører: Blomstrende Sørland, Grimstad kommune og Norsk Hagebruksmuseum.
[Les mer]

Kampen mot fremmede arter

Grønn fagdag på Dømmesmoen, Grimstad 10. september 2014. Målsettingen med seminaret er å formidle kunnskap om fremmede arter. Kan det resultere i et handlingsprogram for en aksjon mot uønskede arter i 2015? Seminaret er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Aust-Agder, Grimstad kommune og Blomstrende Sørland.
[Les mer]

Naturkunst og levende pil; kurser på Dømmesmoen 21.5.2014

Naturkunst (land art) inspirerer til bruk av naturen, skaper interesse for naturfag, forming og kunst og gir mulighet for læring i realfag og kunstfag gjennom praksis ute i naturen. I denne omgang retter vi oss mot lærere i naturfag/realfag, kunst og forming. Installasjoner og kunstverk blir stående og skape gode opplevelser for alle.

[Les mer]

Grønn fagdag på Dømmesmoen i Grimstad 27. februar

Sommerblomster og stauder i offentlige anlegg;

i by/tettsted, plasser/gater, kirkegårder og parker


[Les mer]

Framtidens byer har grønne tak

"Framtidens byer har grønne tak" var tema på seminaret som ble arrangert 24. april på Dømmesmoen i Grimstad. Formålet var å formidle kunnskap om hva grønne tak er, hvorfor dette er framtidens tak og hvordan vi bygger vedlikeholder dem.

Grønne tak binder CO2, absorberer regnvann og reduserer avløpsproblemer under store regnskyll, har god isolasjonsevne og er vakre og skaper trivsel og velvære der folk bor og på arbeidsplasser.

[Les mer]

Blomstrer miljøet - blomstrer menneskene - blomstrer ideene - blomstrer næringslivet

Sørlandet er et grønt reisemål i seg selv. Landsdelens geografiske plassering med varme somre og milde vintre gjør at vegetasjonen er annerledes her enn i våre andre landsdeler.

Varmekjære planter og trær som ikke trives og kan overleve andre steder i landet, gror ofte vilt i våre kystnære områder i syd.

[Les mer]

Agder naturmuseum og botaniske hage

Museet som ligger på Gimle Gård, ca. en km fra bysenteret, er et naturhistorisk museum med et vakkert og interessant hageanlegg. Garn på besøk er nok spesielt interessert i utstillingene som viser våre ville dyr, utstoppet og plassert i montre hvor deres naturlige miljø er bygd opp. Landets største samling av kaktus og sukkulenter hører også med til severdighetene innendørs.

Les mer om grønne reisemål i Kristiansand.

Dømmesmoen og Norsk Hagebruksmuseum

Lista

 Powered by Makeweb