Grønn fagdag 3. november 2015 på Agder Naturmuseum og botaniske hage.

Farvel til bruk av Roundup og andre kjemiske plantevernmidler? -Hva da?

Bekjempelse av ugras og andre skadegjørere o offentlige anlegg i dag og i fremtiden. Hvor går vi?

0915-0930      Registrering

 

0930                Åpning

 

0935-1030      Bruk av kjemiske plantevernmidler i offentlige anlegg. Hva er tillatt i dag og hvilke begrensinger har vi? Hva sier lovverket?  Orientering ved Ingunn Fjærbu, Mattilsynet på Agder

                                  

1030-1050      Hvilke planter bør vi bruke i fremtiden? Orientering ved Inge Fredriksen, Tromøya Planteskole


1050-1110      Pause 


1110-1130      Kampen mot uønskede arter på Agder. Status og videre arbeid v/Fylkesmannen 


1130-1230      Lunsj 


1230-1250      Bruk av steamer v/Heatweed Technology


1250-1310      Alternative metoder; bruk av gass, side-stålbørste mv v/LOG


1310-1445      Demonstrasjoner i parken


1445-1500      Oppsummering og avslutning


Pris:                 Kr. 500,- for medlemskommuner/bedrifter

                        Kr. 700,- for ikke-medlemmer


Ved påmelding må det gis beskjed om matallergi/vegetarmat.


Påmelding trykk (her). Påmeldingsfrist torsdag 29. oktober


Krs.16.9.15/ Arne Aarflot

[Tilbake]

 Powered by Makeweb