Nyhetsbrev desember 2013

11.01.14 (Sist oppdatert 20.01.14 - 13:48)

Grønne reisemål på Sørlandet

(Bilde: Otto W. Eriksen. Haugenparken, Songdalen)

I 2013 har vi blåst nytt liv i prosjektet ”Grønne reisemål på Sørlandet”. Vi har en mangfoldig topografi på Sørlandet, fra kyst og hav, til fjell og hei, og mellom er det ikke lang reisevei. Vi har hatt et mål om at Sørlandet skal bli kjent som ”den grønne regionen”, både nasjonalt og internasjonalt, og at dette skal rekke ut til alle som ønsker grønne reisemål. Flere kommuner har allerede startet oppdateringen av sine lokale grønne reisemål, og disse kommunene får oppdatert sin fane på www.blomstrende-sorland.no etter som informasjon om endringer eller nye reisemål blir sendt inn. Det vil også bli formidlet til reiselivsorganer og interesseorganisasjoner.  Blomstrende Sørland ønsker at alle kommunene i Aust- og Vest-Agder vil fremme sine grønne reisemål, slik at regionen får et samlet grønt fokus og styrket attraktivitet. Kontaktperson er Isabelle-Louise Aabel (blomstrendesorland@gmail.com)


Kompetanseutvikling

Dømmesmoen har auditorium og møterom i en park/botanisk hage, som er meget godt egnet for demonstrasjoner og aktiviteter.

 

«Kurs i drenering» 17.9. Arrangør: Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder. Blomstrende Sørland var teknisk arrangør/tilrettelegger; et eksempel på at vi bidrar på ulike nivåer.

 

Seminar «Grønne tak i framtidens byer» 24.4

(Foto: ARK:NET A/S, Rambøll A/S. Kjøita, Kristiansand)

De beste foredragsholderne i Norge og ca 80 deltakere fra bykommuner og næringsliv på Sørlandet bidro sammen til et meget vellykket seminar. Les mer om seminaret her.

Kristiansand har siden vedtatt at grønn arealfaktor ikke skal være lavere enn 0,3 for alle utbyggingsområder, som følgelig vil kreve en viss andel grønne tak.


Fremover tar Blomstrende Sørland sikte på å arrangere minimum et seminar pr år, pluss diverse kurs i egen regi. Vi mottar gjerne ditt forslag om tema og hvor evt det bør avholdes.


Grønn fagdag 27. februar 2014: Stauder og sommerblomster i offentlige anlegg.

(Foto: Egil Hansen. Stauder på Dømmesmoen)

Seminaret vil finne sted i Gamlebygget på Dømmesmoen fra kl 1000-1500. Sett av datoen nå! Program og invitasjon kommer snart. Hvert år vil det bli avholdt en grønn fagdag som først og fremst er rettet mot ansatte i grønn sektor i alle kommunene på Sørlandet. Hensikten er å gi faglig påfyll, skape en møteplass for personer i grønn sektor og utveksle erfaringer. Slik hente inspirasjon for å bevare og skape flere grønne miljøer i eget område.

 

Grønt info-senter.

(Foto: Egil Hansen. "Øvre", Dømmesmoen)

Blomstrende Sørland ønsker å skape Sørlandets grønne info-senter og Grimstad kommune ønsker å restaurere den vernede bygningen  Dømmesmoen Øvre innvendig og bevare denne gjennom drift. Derfor har Blomstrende Sørland påtatt seg utfordringen å utrede mulighetene for å restaurere og tilpasse «Øvre» til et grønt infosenter, utstyrt med fremtidsrettet IKT-teknologi. Det vil bli en møteplass for folk med «grønne» interesser, støttet av kafétilbud med kortreist mat. Kontorene skal fylles med en klynge grønne «grønne» virksomheter.

Undersøkelsene er gjort, og det gjenstår bare å fullføre forprosjektrapporten og få de nødvendige godkjennelsene av vernemyndighetene og at kommunen går med videre i et hovedprosjekt. 


«Grimstads grønne hjerte». Nå er praktboken om Dømmesmoen endelig kommet. Pris kr. 350,-.  De to bildene over fra Dømmesmoen er hentet fra boken. Praktboken kan bestilles på forespørsel her.Med vennlig hilsen for Blomstrende Sørland

 

Arne Aarflot

Daglig leder
[Tilbake]

 Powered by Makeweb