Nyhetsbrev januar 2013

 «Framtidens byer har grønne tak»,

seminar den 24. april på Dømmesmoen i Grimstad

 

Det er mange gode grunner til å anlegge grønne tak, spesielt i byer og tettbygde strøk. I tillegg til at grønne planter er vakkert, er grønne tak effektiv klimatilpasning. Grønne tak binder CO2, absorberer regnvann og vil være ett egnet tilpasningstiltak for å håndtere større nedbørsmengder. Dessuten har det god isolasjonsevne og flere andre gode egenskaper. I flere byer settes det nå krav til en viss andel grønne tak i utbyggingsområder.

 

 Oppdraget til Blomstrende Sørland er bl.a. å fremme grønne miljøer på Sørlandet, og vi har derfor i samarbeid med organisasjonen «Framtidens byer» i Kristiansand planlagt å arrangere et dags-seminar om grønne tak. Hva er grønne tak og hvorfor blir det tatt i bruk? Utviklingen hittil og framtidsperspektiver. Produksjon, anlegg, drift og vedlikehold.

 

Fagkoordinator for klimatilpasning i Framtidens byer, Gry Backe vil redegjøre for hvorfor det er så viktig å anlegge grønne tak og hva som skjer i prosjektet «Framtidens byer»

 

Førsteamanuensis Ingrid Ødegård fra Universitetet fra miljø- og biovitenskap i Ås vil fortelle om vegetasjonen og mangfoldet knyttet til grønne   tak og vise oss eksempler på grønne tak og takhager.  

 

Seniorforsker Knut Noreng fra Sintef Byggforsk har nylig lansert rapporten «Grønne tak – kunnskapsinnhenting, 2012» og vil formidle viktige deler av denne rapporten.

 

Direktør Per Nystrøm fra NyFam AB (sedumprodusent)  i Sverige har stor kunnskap om grønne tak. Han er antagelig den personen i Skandinavia som har mest erfaring i produksjon og bygging av grønne tak, og han vil formidle av sin kunnskap om produksjon, bygging, drift og vedlikehold.

 

Deltakeravgift:  kr. 700,-  inkl lunsj

 

Her blir det mange ideer, mye kunnskap og mye inspirasjon å hente både for politikere, planleggere, beslutningstakere, leverandører og rådgivere innen by/stedsutvikling og for alle miljøengasjerte.

 

Utfordringen er å formidle dette til alle i ditt nettverk som kunne ha interesse av grønne miljø, så datoen kan bli avsatt på kalenderen i god tid. Så kommer vi med mer om program og påmelding innen kort tid.

 

Dømmesmoen, 28.januar 2013

 

Med vennlig hilsen

For Blomstrende Sørland

 

Arne Aarflot

[Tilbake]

 Powered by Makeweb