Nyhetsbrev desember 2012

 

Blomstrende Sørland er nå i virksomhet på Dømmesmoen, Grimstad. Vi har fått eget kontor og knyttet nettverk med de som har blitt våre nye naboer og som vi skal samarbeide tett med fremover.

 

Så har vi lagt planer for hvordan vi i 2013 skal bidra til økt kompetanse og fremme blomstrende og grønne miljøer på Sørlandet.

 

Grønne tak er noe folk flest nå forbinder med gamle tradisjoner på landsbygda  og  i  hyttefelt, men nå ser vi en spennende utvikling i byer og tettsteder.  Det er mange gode grunner til å innføre grønne tak. I tillegg til at grønne planter er vakkert, er grønne tak effektiv klimatilpasning. Grønne tak absorberer regnvann og vil være ett egnet tilpasningstiltak for å håndtere større nedbørsmengder. Dessuten har det god isolasjonsevne og mange andre gode egenskaper. Sedum er en planteart i bergknappfamilien, en sukkulent staude med lav vekst og tykke blader som er spesielt egnet for grønne tak (Se bilde). Så nå planlegger vi et sedumtak-seminar på Dømmesmoen i mars som nok vil interessere både fagfolk og politikere i ditt område.

 

Videre fremover tenker vi å arrangere et seminar om skjøtsel i kulturlandskap, et annet om stauder i offentlige anlegg og vi tenker å besøke et gartneri som har spennende nyheter å presentere.

               Sedum planter

 

Grønne reisemål på Sørlandet

Sørlandet har en særegen natur og mange parker og hager som trekker tilreisende når disse bare blir gjort godt nok kjent. Vi vil formidle hvor de mest interessante stedene er og har innledet et samarbeid med Birkeland Busser som skal bringe folk rundt til de  grønne reisemålene. For din kommune handler det om å oppdatere «Grønne  reisemål på Sørlandet» som ligger på www.blomstrende-sorland.no, så vi  vet hva vi snakker om.

 

Den første turen går til Vårmarkedet på Dømmesmoen i Grimstad 19. mai hvor vi også legger inn omvisning i det særegne parkanlegget, som nå er fredet. Den 30. juni legger vi opp en tur til Ljosland Fjellhage i Åseral.

Vi mottar gjerne gode innspill på tidspunkter der det skjer noe i tilknytning til en grønn attraksjon i din kommune, og vi vil formidle til aktuelle målgrupper og legge opp til en busstur.

           Ibsens urtehage, Dømmesmoen.

 

Med vennlig hilsen

                                                           For Blomstrende Sørland

 

Arne Aarflot

Sekretær

[Tilbake]

 Powered by Makeweb