Blomstrende Sørland til Dømmesmoen fra 28.9.2012

Blomstrende Sørland har i flere år engasjert seg for at den gamle gartnerskolen på Dømmesmoen i Grimstad skal bevares gjennom drift av «grønne» virksomheter. Grimstad kommune overtok Dømmesmoen 27.3.2012, og Blomstrende Sørland flyttet sitt sekretariat til til Seminariet på Dømmesmoen den 28.9.2012.

 

 

 Dammen på Dømmesmoen

 

Blomstrende Sørlands formål er:

  • Å bevare og fremme blomstrende og grønne miljøer på Sørlandet
  • Å skape trivsel og velvære på offentlige steder, på arbeidsplasser og i nærmiljø
  • Å skape interesse for Sørlandet og dets særegne natur.

 

Blomstrer miljøet, blomstrer menneskene, blomstrer ideene, blomstrer næringslivet…

 

Dømmesmoen er en ideell base for Blomstrende Sørland sin virksomhet, både faglig sett og i forhold til den kulturhistorie som Dømmesmoen representerer.

Dømmesmoen har en unik mulighet til å bli et grønt kompetansesenter for Sørlandet med utgangspunkt i de plantesamlinger som er bevart der og tilhørende dokumentasjon. Intensjonen er å formalisere et samarbeid med de kompetanseinstitusjonene som kan bidra til å bevare, utvikle og formidle de grønne verdiene som befinner seg der, som Agder naturmuseum og botaniske hage, Norsk Hagebruksmuseum, UiA, Bioforsk etc. Hensikten er at denne kunnskapsbasen skal kunne utnyttes til å oppfylle Blomstrende Sørlands formål (se over).

 

Blomstrende Sørland ser også positive synergier i et tettere samarbeid med Det Norske Hageselskap og Hageselskapene i Agderfylkene og utreder mulighetene for å utvikle et slikt samarbeid på Dømmesmoen.

 

Blomstrende Sørland skal fremme grønne reisemål på hele Sørlandet, men fordi Dømmesmoen både er et grønt reisemål, grønt kompetansesenter og grønt info-kontor for hele Sørlandet blir det spesielt viktig å synliggjøre dette gjennom å samarbeide med Grimstad Turistkontor, Visit Sørlandet og Visit Norway. Blomstrende Sørland kan også bidra til å arrangere ulike aktiviteter som kan bidra til at grønne organisasjoner og andre grupper velger Dømmesmoen og andre grønne reisemål på Sørlandet

 

Det at Blomstrende Sørland nå har etablert seg på Dømmesmoen gir virksomheten mye bedre grobunn for å oppfylle formålet sitt, og vi ser frem til et godt samarbeid i fremtiden.

[Tilbake]

 Powered by Makeweb