Grimstad kommune

03.12.13 (Sist oppdatert 03.12.13 - 14:43)
Berge Gård
Eldresenter og Park

Her er utviklet en fin park omkring gårdsbebyggelsen. Det gamle parkanlegget omkring hovedbygningen, som inneholder et stort antall forskjellige trær og busker er fremdeles bevart og danner sammen med grøntanlegget omkring det nye eldresenteret, en liten grønn oase i Grimstad. Dette var slik de forrige eierne Gyda og Birger Beisland ønsket det, før kommunen overtok i 1983.


Berge Gård var tidligere et av landsdelens ledende gartnerier med produksjon av blant annet blomsterløk og nelliker. Birger Beisland var ivrig samler av hagebruksredskaper. Disse ble samlet i uthusets andre etasje, og er en del av Norsk Hagebruksmuseum som nå har sitt hovedsete på Dømmesmoen. Hagebruksmuseet gir spesialomvisninger etter avtale.

Berge Gård ligger i behagelig gangavstand fra Grimstad sentrum.

Auesøya - reisemål for båtturister

For plante interesserte er Auesøya kanskje mest kjent for sine mange påskeliljer og er derfor et attraktivt reisemål for lag og foreninger om våren.


Øya ligger ytterst mot havet på grensen mellom Grimstad og Lillesand kommuner. 690 dekar av øya ble vernet som landskapsvernområde i 1984. Det er en gave fra overrettssakfører Henrik Lundh i Oslo til Grimstad kommune.

Formålet med vernet er å bevare en typisk Sørlandsøy med dens vakre natur- og kulturlandskap med tilhørende plante- og dyreliv. Øya bærer preg av tidligere tiders bosetting og jordbruksdrift. Dette ser vi på landskapet blant annet som gravrøyser, slåtte- og jordbruksteiger med tilhørende steingjærder, rydningsrøyser og flere grunnmurer etter gamle bygninger. Det foregår aktiv skjødsel av dette kulturlandskapet med rydningsarbeid og beitende sauer.

Den vakre bukta, Sokken, er det mest kjente og populære stedet for barnefamilier. For besøkende er det laget en egen brosjyre og det er merket opp to natur- og kulturstier med informasjonstavler. Øya er svært frodig og det er registrert 254 forskjellige plantearter. Av varmekjære planter finner vi eføy, slyngkaprifol, eik, hassel, søtkirsebær og barlind.

 

For den som ikke har båt må en snakke med Turistkontoret i Grimstad, eventuelt bygartnerens kontor, om hvordan en skal få skyss ut til Auesøya. Den er båtturistenes paradis.

Dømmesmoen og Norsk Hagebruksmuseum

Dømmesmoen er en grønn oase hvor det blomstrer fra tislig vår til langt utpå høsten. Under ser vi den ærverdige gamle undervisningsbygningen, osm speiler seg i Dammen som en gang forsynte Grimstad med drikkevann. Eiendommen Dømmesmoen er på hele 540 dekar og er i tillegg til selve parken et av kommunens viktigste turområder for dem som liker turer i skog og mark eller bare å gå en tur i lysløypa, enten det er snø eller barmark.

PARKEN OG DØMMESMOMARKA. Dømmesmoen var gartnerskole i perioden 1923-2000 og videre frem til sommerene 2010 en del av Høgskolen i Agder. I denne perioden ble det anlagt ett flott parkannlegg med ca 800 ulike plantearter. Dette var et undervisningsannlegg, derfor finnes det navn på de fleste plantene i parken. Dømmesmoen eies nå av Grimstad kommune og er av riksantikvaren fredet som et kulturhistorisk anlegg etter kulturminnesloven § 22a.

Parken er åpen for publikum hele året. I tillegg til alle plantene er det mange fornminner på Dømmesmoen i form av gravhauger og steinsetninger. Den mest kjente delen av parken er området rundt dammen og den store eika. Den hule eika antas å være mer en 500 år gammel og har en omkrets på over 7 meter. Dømmesmoen er kjent for store samling av rose, både historiske roser og vanlige rabattroser. Mange finner også veien til urtehagen som ligger øst i parken. Her er det et utvalg av stauder som var pensum for elevene. Utvalget er stort sett basert på Hageselskapets sortsliste fra 1994. I dette området finnes også 1000 års hagen. Denne avdelingen visere et utvalg av de planter som fra Vikingtid og framover, har vært i bruk som kulturplanter. Nederst i feltet ”Ibsens urtehage”, en samling av planter til medisinsk bruk.


Nytt fra 2014 er et det i dette området også er etablert noen kvarterer hvor det blir presentert spiselige planter og planter med spiselige blomster.

På Dømmesmeon er det nå under utvikling og merking 22 ulike økosystemer eller ulike plantesamfunn slik de har utviklet seg ut fra naturgitte forhold sås om jordsmonn, klima og grunnvannstand. Blomstrende Sørland er etablert med kontor på Dømmesmoen.


NORSK HAGEBRUKSMUSEUM er etablert på Dømmesmoen. Det er etablert spesialutstillinger for frø og vinproduksjon basert på gjenstander og de rike tradisjonene fra Grimstad Frø A/S. Gjennom året vises det spesielle temautstillinger og avvikles ulike arrangementer. Det er etablert en samling av norske frukttresorter samt en stor samling av norske sorter av rabarbra.

Dømmesmoen ligger bare tre-fire kilometer fra Grimstad sentrum. Lettest er det å kjøre ut av byen mot Herefoss på RV 404 og så svinge skarpt til høyre ved skilt som viser til Dømmesmoen

[Tilbake]

 Powered by Makeweb