Farsund kommune

Lista

Lista er ikke bare ett grønt besøksmål, men mange. Farsund by på østsiden av Listalandet  er en typisk representant for de hvite Sørlandsbyene. Det flate Listalandet med myrer,  dyrkede arealer og lyngmarker er en landskapstype man ellers her i landet bare finner på  Jæren. Strandstrekningen med sandstrender og bukter har et yrende fugleliv og en rik  vegetasjon, og mot nord ligger et sterkt kupert heiområde, Knopheiane.

På vei mellom Stavanger og Oslo kan man "gjøre" dette området på en ekstra time ved å  kjøre Nordsjøvegen i stedet for E 39 mellom Liknes og Lyngdal. Men området er verd langt  mer tid enn en amputert snarvisitt. Start i Farsund og kjør langs stranden i stedet for  hovedvegen. Besøk Lista fyr hvor det i sommerhalvåret er kunstutstillinger av  forskjellige slag. Da går du heller ikke glipp av av tettstedet Borhaug lengst vest, et  tettsted som mer bærer preg av Danmark og Holland enn Norge. Og vil du oppleve et stykke Norge slik det var i 1930 årene, skal du kjøre på de veiene i heiområdene som er merket med de smaleste linjer på kartet.

Lista når en fra E 39. Østfra tar en av ved Lyngdal og følger RV 43 til Farsund.  Vestfra tar en av like før Liknes og følger vei nr. 456.

 

  

[Tilbake]

 Powered by Makeweb