Urtedyrking på Dømmesmoen

Fordi det ikke har lykkes å få på plass en samarbeids- eller salgsavtale med K.G.Puntervold AS har Arne Aarflot, Blomstrende Sørland trukket seg som prosjektleder for urtedyrkingen på Dømmesmoen med virkning fra 21. august.

Gartner på Dømmesmoen Anita Knudsen er initiativtaker og har på fritiden bidratt som kontaktledd til Puntervold og flere av bidragsyterne og som rådgiver. 

Kostnadsbudsjettet for prøveprosjektet 2017 er beregnet til kr. 400.000. Det omfatter prosjektledelse og administrasjon, leie av dyrkingsareal, jordbearbeiding, vanningssystem, dyrkingsplan, kjøp av planter, oppmåling og opparbeiding av plantesenger og bed, planting, vanning, gjødsling, skjøtsel, høsting av blader og røtter, vasking, veiing og levering.

En samarbeidsavtale ville være basert på deling av kostnadene.

Alternativet ville være en salgsavtale basert på et klassisk leverandør-kunde forhold med en avtalt pris på leverte urteprodukter.

Bidragsytere: Dømmesmoen park (Grimstad kommune) har bidratt med dyrkingsareal og vanningssystem. Ugland Gård har bidratt med gjødsling med husdyrgjødsel, NIBIO med dyrkingsplan, gartner Oddbjørn Bakke med traktor og opparbeiding av plantesenger og legging av plastduk, Jobbsentralen og Kvalifiseringstjenesten (flyktninger) med arbeidskraft.

Puntervold har betalt for importerte urteplanter i potter ferdig for planting og dyrking i prøvefelt, pris kr. 60.670,-. Innkjøp og anskaffelser er gjort i samarbeid med Grimstad Planteskole.

Prosjektleder har fremmet et krav på kr. 40.000 + mva for prosjektledelse m.m., som Puntervold har tilbakevist.


[Tilbake]

 Powered by Makeweb