Naturkunst med levende pil

Blomstrende Sørland leverte i 2017 kurs i naturkunst med levende pil til alle Grimstad elevene på 8 trinn. Blomstrende Sørland blir avviklet som forening innen utgangen av 2017, men prosjektet blir videreført i 2018 med samme prosjektgruppe som i 2017. 

Bestiller er Den Kulturelle Skolesekken (DKS) i Grimstad.

Prosjektgruppen består av:

Anne-May Fosnes, mastergradsstudent i kunstfag på UiA og kunstnerisk ansvarlig 

Anita Knudsen, gartner på Dømmesmoen

Jan-Erik Sørenstuen, pensjonert 1. lektor i kunsthåndverk på UiA 

Arne Aarflot, Blomstrende Sørland under avvikling , kontraktspartner med DKS og prosjektleder.


[Tilbake]

 Powered by Makeweb