Urtedyrking på Dømmesmoen

Blomstrende Sørland og K.G.Puntervold AS (Det norske brenneri) i inngått et samarbeid (januar 2017)om et prøveprosjekt i 2017 om dyrking av urter for smakstilsetning til urtebrennevin i K.G.Puntervold sin produksjon i Grimstad.

Blomstrende Sørland (BS) v/Arne Aarflot er prosjektleder for dyrkingen på Dømmesmoen og Puntervold er bestiller og mottaker av urtene. Hensikten er å finne ut om produksjon og levering av ferske urter til smakstilsetning i Puntervold sin produksjon kan være økonomisk bærekraftig. BS har inngått avtale med Dømmesmoen park om et prøvefelt på 1,5 da og bidrag til jordbearbeiding og vanntilførsel. Dyrkingsplan utarbeides i samarbeid med NIBIO. Det må engasjeres en faglig ansvarlig gartner som overvåker og veileder dyrkingen. Arbeidskraft for planting, skjøtsel og høsting innhentes fra Jobbsentralen og Kvalifiseringstjenesten for flyktninger. Både røtter, det grønne og blomstene vil være aktuelle avhengig av plantesortene. Dersom forsøket viser at dyrkingen er økonomisk bærekraftig, vil urtedyrking for smakstilsetning i mat og drikke bli aktuelt for grønn produksjon på hele Sørlandet.

[Tilbake]

 Powered by Makeweb