Grønn trivsel

"Grønn trivsel" 2016 er et prosjekt som har som mål å skape integreringsfremmende aktiviteter for beboere i asylmottak og bosatte flyktninger.

Aktivitetene skal være innen innen grønn sektor/naturbruk.

Målgruppen er i første omgang flyktninger i Birkenes, Grimstad og Lillesand kommuner.

Blomstrende Sørland er prosjekteier og daglig leder Arne Aarflot er også prosjektleder. 

Samarbeidspartnere:

- Sana asylmottak i Birkeland og Lillesand 

- Kommunene Birkenes, Grimstad og Lillesand ved flyktningetjenesten og grønn sektor  

- Frivillige veiledere, ca 10-15 personer til og fra

- Skogkurs (Skogbrukets kursinstitutt) kan tilby kurs innen skogbruk, men er urealistisk å gjennomføre i år pga økonomiske begrensninger.

- IMDi Sør har gitt tilsagn (brev 9.5.2016) om tilskudd for 2016 inntil kr. 336 377

Blomstrende Sørland har siden desember 2015 diskutert og skissert planer for å tilrettelegge og koordinere grønne aktiviteter bl.a rettet mot flyktninger.

Frivillige hadde allerede tatt initiativ for at flyktninger skulle få dyrke grønnsaker og urter i parseller på Dømmesmoen (Grimstad kommune) og i Birkeland (Birkenes kommune). Lillesand kom fort med og er i full aktivitet på Møglerstu.

Sana asylmottak og kommunene hadde nedsatt en prosjektgruppe for å søke midler til integreringsarbeid og tok i kontakt med Blomstrende Sørland for et samarbeid, Felles prosjektplan og søknad om tilskudd med Blomstrende Sørland som søker ble sendt 5.4.2016.

Parsellene er bearbeidet og dyrket i alle tre kommunene og hagetunneler oppsatt. 20 bosatte i mottak og 18 fast bosatte er i full aktivitet. Kurs under planlegging i samarbeid med Søgne vgs naturbruk, som er et første skritt i et kvalifiseringsløp innen hagebruk. Siktemålet er et kurs i september.[Tilbake]

 Powered by Makeweb