Kurs i naturkunst

Kurset i naturkunst er rettet mot 8. trinn på ungdomsskolen; første del på våren med levende pil som materiale og andre del om høsten med andre naturprodukter. En teoretisk innføring på ca en time kan foregå på skolen og den praktiske formingen over en dag ute i naturen, på Dømmesmoen i Grimstad eller et sted nærmere skolen. 2015 er et prøveår i samarbeid med Holviga skole i Grimstad. 

Naturkunst med levende pil

kurs i Edens hage på Dømmesmoen, 9. april 2015

  

Pilotprosjekt 2015 er et samarbeid mellom Blomstrende Sørland, Dømmesmoen park og Holviga skole. Basert på erfaringen fra pilotprosjektet vil kurset i 2016 tilbys alle 8. klassene i Grimstad, for deretter utvide med nabokommunene osv.

 

Kurset ble innledet med teoretisk innføring på skolen for begge klassene sammen med lærerne, noen dager senere praktisk utforming i Edens hage på Dømmesmoen. Elevene var på forhånd inndelt i grupper på 5 personer. 4 veiledere fordelte seg på gruppene etter behov. Lærerne bidro til at gruppene organiserte seg så alle fikk delta aktivt i gruppearbeidet. Naturkunsten påvirkes av vær og vind og publikums inngripen, så det er viktig at det tas bilder underveis og at en bildemontasje blir utstilt i etterkant og formidlet. Dette kan også bli en elevoppgave innen digitalt bildearbeid.

 

Tverrfaglig. Naturkunst med levende pil er egnet for å innlemme andre realfag i tillegg til naturfag, f.eks geometri i forberedelsene, mengdeberegning og kostnadskalkyler. I norskfaget kan elevene utfordres til å lage en reportasje, en fortelling eller lage dikt om kunstopplevelsene i naturen.

 

Naturkunstdagen oppfyller også kriteriene til aktivitetsdag og kan utnyttes som det.

Høstkurset blir også en «bli kjent med dag» i starten på nytt skoleår.

 

Arrangør. Blomstrende Sørland, Dømmesmoen er ansvarlig kursarrangør. Det er nedsatt en prosjektgruppe med ulik bakgrunn og kompetanse:

Jan-Erik Sørenstuen, kunstner og tidl 1.lektor på UiA med naturkunst som spesialfelt.  

Anita Knudsen, gartneren på Dømmesmoen som også er utøvende keramikk-kunstner.

Anne-May Fossnes, utøvende kostymekunstner, utdannet på University of the Arts London

Arne Aarflot, prosjektleder, Blomstrende Sørland, Dømmesmoen.

 

Prosessen. Første info-møte med skoleledelsen i Grimstad kommune var i september 2014.

Møte med Holviga skole, skoleledelse og aktuelle lærere 11. mars 2015.

Jan-Erik og Anne-May introduserte naturkunst til elevene på skolen 24. mars, som deretter laget ideskisser til installasjoner med levende pil.  Lærerne utnyttet muligheten til å gjøre forberedelser med elevene på skolen.

 

Leverandør av pil og redskap. Dømmesmoen park produserer pil, de kuttet, buntet, lastet, mellomlagret og transporterte pilvidjer til Edens hage. De anskaffet redskap, rigger griller og fjernet overskuddsmateriale etterpå.

 

Instruktører: Jan-Erik, Anita og Anne-May. Hjelp av Reidun, delvis Arne. For å få nok praksistid satte Blomstrende Sørland opp busstransport t/r.

Elevene viste stort engasjement og organiserte seg bra. Det var viktig å påse at hullene til vidjene ble dype nok. Presentasjon av hverandres kunstverk skapte stort engasjement og begeistring.

Lunsj med grilling gjorde dagen til en variert og god sosial opplevelse.

 

Evaluering. Kort tid etter fikk elevene spørreskjema om erfaringer og opplevelser. Besvarelsene kort oppsummert: Forberedende time på skolen ga en generell forståelse av oppgaven og inspirasjon, men den tekniske forståelsen burde vært bedre. Gjennomgående positiv opplevelse av den praktiske formingsdagen. Effektiv læring ved å gjøre var en gjengs oppfatning. Elevene har reflektert godt på overføring fra ideskisse til praktisk forming. Samarbeidet i gruppene gikk stort sett bra, men det ble nevnt at enkelte gutter kunne falle fra. Bred forståelse for hvilke andre fagområder en går innom i et slikt prosjekt, og som dermed åpner for enda mer tverrfaglig handling. Elevene hadde mange fine tanker om videre bruk av installasjonene.

 

Formidling. Grimstad Adressetidende hadde en stor reportasje med fine bilder. Det ble ellers tatt mange bilder og video for bruk på skolen og på internett. Blomstrende Sørland fikk laget en plakat med bilder og tekst i stort format, designet av Anne-May. Plakaten var satt opp på Hagebruksmuseets vårmesse,  den var på Holviga skole fram til skoleslutt og deretter på Hagebuksmuseet i sommerferien.

 

Oppfølging. Nyplanting/stikking av levende pilvidjer krever god oppfølging i starten, avhengig av været. Hvis tørr jord må det vannes godt, og den oppgaven vil Dømmesmoen park ta seg av. Installasjonene står fritt til bruk i lek og aktiviteter og vil ha behov for rettes opp litt etter en tid. 8.klassingene kommer tilbake i forbindelse med skoleavslutningen for ser hvordan levende kunst spirer og gror og korrigerer på flettingen. Så kan installasjonene beundres når neste års 8.klassinger skal gjøre andre former for naturkunst i samme området. Levende pil installasjoner som har grodd et år kan sees mellom «Helsehuset» og idrettsplassen.

 

Kostnadene for pilotprosjektets første del med bruk av levende pil» er fullt ut dekket av initiativtakerne selv; Blomstrende Sørland, prosjektgruppas medlemmer og Dømmesmoen park. Den enkelte skole har ikke midler til å dekke kostnadene, så det er søkt om tilskudd til pilotprosjektet fra flere kilder, og det vil bli søkt tilskudd til fortsettelsen.

 

Konklusjon. Naturkunstdagen med levende pil ble meget vellykket, suksess, på tvers av kunst og håndverk og naturfaget, og ikke minst som friluftsaktivitet og sosialt.

 

Høstens naturkunstdag blir den 24. september, som da vil handle om å forme kunstverk med andre naturprodukter – for to nye klasser på 8.trinn på Holviga skole.

 

Nye stiklinger av nye pilsorter som egner seg spesielt for fletting og naturkunst er nå satt i jorda av Dømmesmoen park og Blomstrende Sørland i samarbeid. Stiklingene er gitt av Grimstad planteskole.

 

 

Dømmesmoen, juni 2015                                    

Arne Aarflot

Blomstrende Sørland                        

                                              


[Tilbake]

 Powered by Makeweb