Kampen mot fremmede arter

Grønn fagdag på Dømmesmoen, Grimstad 10. september 2014. Målsettingen med seminaret er å formidle kunnskap om fremmede arter. Kan det resultere i et handlingsprogram for en aksjon mot uønskede arter i 2015? Seminaret er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Aust-Agder, Grimstad kommune og Blomstrende Sørland.

 

Program

 

09.30   Registrering, kaffe, te og litt å bite i

 

10.00   Velkommen

 

10.05   Kunnskapsgrunnlaget for fremmede arter i Norge v/Lisbeth Gederaas, Artsdatabanken. Hva er de største utfordringene, og hva er nødvendig å være klar over.

 

11.00   Utfordringer i sentrale og tettbefolkede strøk v/Catrine Curle, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Hva er gjort i Oslo og Akershus. Organisering og formidling.

 

11.45   Fremmede arter på Agder v/Rune Sævre, Fylkesmannen i Aust-Agder. Handlingsplan og prioritering. Artskunnskap om 4 aktuelle arter; rynkerose, springfrø, parkslirekne og svineblom.

 

12.15   Lunsj

 

13.15   Hva gjør man i Kristiansand v/Trond Johanson, Kristiansand Parkvesen. Erfaringer og tiltak i byen, langs strender og veger.

 

13.35   Hva gjør Vegvesenet v/Arne Heggland, Statens Vegvesen. Langs vegfar og ferdselsårer har vi det største innslag av fremmede arter.

 

1355    Pause

 

1410    Utfordringen til private hageeiere (foreleser ikke bekreftet). I min hage

            skal ingen fremmede arter få etablere seg!? Hva skal jeg gjøre og hvordan  

            gi andre råd?

 

1430    Erfaringer fra Bioforsk v/Inger Sundheim Fløistad, Bioforsk plantehelse.

            Praktisk handling.

 

15.00   Spørsmål og diskusjon. v/Ove Bach, bygartner i Grimstad. Veien videre. I hvilken grad kan vi få til et samordnet handlingsprogram for 2015?

 

Parkvandring med Ove Bach for de interesserte

 

 

Praktiske opplysninger

 

Pris: kr. 500,- pr person.

Betalingsfrist: 1. september

 

Sted: Gamlebygget, Dømmesmoen, Grimstad.

Parkering ved Norsk Hagebruksmuseum

 

Påmelding til ajo-aarf@online.no innen 1.september

Påmeldingsskjema:

Navn:  
Arbeidssted:  
Fakturaadresse:  
Postnr./sted:  
E-postadr.:  
Tlf./mob. tlf.:  
Stilling:  
[Tilbake]

 Powered by Makeweb