Grønn fagdag på Dømmesmoen i Grimstad 27. februar

Sommerblomster og stauder i offentlige anlegg;

i by/tettsted, plasser/gater, kirkegårder og parker


Nytt år, ny vår og mer blomstring.

Fagdagen er først og fremst ment for dem som jobber med det «grønne» i alle kommunene på Sørlandet. Også andre med interesse for vekst og blomstring vil ha nytte av fagdagen, som politikere, lærere, elever etc.

 

Hvordan kan vi få mer og bedre blomstring ut av begrensede ressurser?

 

Noen av våre mest kompetente fagpersoner vil komme å gi råd om hvordan vi best kan utvikle våre grønne miljø, fortelle om nyheter og dele sine erfaringer. Fagdagen er også en møteplass mellom kolleger fra forskjellige kommuner, der en kan utveksle erfaringer, hente ideer og diskutere samarbeidsmuligheter.


           

Blomstrer miljøet, blomstrer menneskene, blomstrer ideene, blomstrer næringslivet.


Med vennlig hilsen

Blomstrende Sørland

Parksjef Svein Ole Breland

Styreleder Blomstrende Sørland


Program
09:15-09:45:
Fremmøte og registrering
09:45-10:00:
Velkomst v/ ordstyrer Arne Johannes Aarflot

10:00-10:50:
Sommerblomster i offentlige anlegg v/Per Donbæk, Hvordan oppnå god blomstring og unngå sykdom; Vanning, gjødsling, ledetall. Planter for ampler og planter for bed
10:50-11:10:
Benstrekk m. frukt

11:10-12:00:
Stauder og prydgress som passer for offentlige anlegg v/Torunn Hovland Ljone. Krav til vokseplass. Skjøtsel. Tiltak mot brunsnegler. Kostnader med etablering og skjøtsel sammenlignet med sommerblomster.
12:00-12:45:
Lunsj

12:45-13:25:
Plantevalg og staudesammensetning v/Torunn Hovland Ljone. Blomstring i hele sesongen, kan stauder erstatte sommerblomster? Form og farge, variasjon i bladform og tekstur, kombinasjon med løk og busker.

13:25-13:45:
Planter for Sørlandet v/Torill Gjelsvik og Jeanette Sperlich. Eksotiske muligheter; sortsvalg og overvintring
13:45-14:00:
Pause. Kaffe etc

14:00-14:20:
Vanningsanlegg v/Arnvid Sejnæs. Opplegg, kostnader; fordeler og ulemper

14:20-14:40:
Planteprogram i Kvadraturen Kristiansand v/Merethe Eikild og Hanne Katinka Hofgaard. Eksempler og erfaringer med samplantinger

14:40-15:00:
Erfaringsutveksling fra salen, spørsmål og oppsummering

Praktiske opplysninger

Sted: Gamlebygget på Dømmesmoen, Grimstad

Pris: Kr. 700,- pr pers for medlemme

         Kr. 900,- pr pers for ikke medlemmer

Betaling: Kto 6318.06.02668 innen 27.2 Merkes: Grønn fagdag

Påmelding: Frist for påmelding er 17.2 og påmeldingsskjema finner du her.

Foredragsholdere:

 

Torunn Hovland Ljone har gjennom mange år jobbet med stauder i Norge og bygget opp «Ljone Stauder». Hun har jobbet bredt med stauder og staudeproduksjon, men har de siste år spisset sin kompetanse og sin produksjon inn mot planter for offentlige anlegg. I tillegg til produksjon driver hun også med planlegging og har en stor kundekrets fra alt fra boligbyggelag til større firma og kommuner.


Per Donbæk kommer fra G3 Ungplanter, en bedrift med lang tradisjon i Norge og med mange internasjonale samarbeidspartnere. De driver både med produksjon av småplanter til potter og for utplanting i anlegg og rådgiving. De er opptatt av «sunne» planter som passer både til norsk klima og for den norske gartner og jobber systematisk med å teste ut både sorter og produksjonsmetoder før sommerblomstsortimentet godkjennes for salg til grossist.


Torill Gjelsvik er gartnertekniker og daglig leder av Agder botaniske hage på Gimle gård. Botanisk hage har spesialisert seg på eksotiske planter i kasser og krukker. Den har Norges største sukkulentsamling og klonarkiv for historiske stauder, roser, georginer og peoner.


Jeanette Sperlich er gartner i Kristiansand Parkvesen gartneri og har ansvar for sommerblomstproduksjon og stell fra frøsåing til utplassering, samt vinterstell av kommunens eksotiske palmer og oliventrær. 


Arnvid Sejnæs er leder for sone sentrum i Kristiansand parkvesen og har et særansvar for vanning og stell av potter, urner og bed i Kvadraturen. Han har også ansvar for byens arrangementsområder og fonteneanlegg.


Merete Eikild er gartner i sone sentrum i Parkvesenet i Kristiansand kommune. Hun har ansvaret for «Blomsterprogrammet» for Kvadraturen og har jobbet i mange år med å utvikle blomsterbyen Kristiansand. Byens parker og blomstersammensetninger blir lagt merke til langt ut over byens grenser.


Hanne Katinka Hofgaard er landskapsarkitekt og rådgiver i Kristiansand kommune, parkvesenet. Hun jobber med byutvikling og har et særansvar for planlegging og utvikling av grønnstrukturen i de sentrumsnære områdene-
PrintSkriv ut    
[Tilbake]

 Powered by Makeweb