Framtidens byer har grønne tak

"Framtidens byer har grønne tak" var tema på seminaret som ble arrangert 24. april på Dømmesmoen i Grimstad. Formålet var å formidle kunnskap om hva grønne tak er, hvorfor dette er framtidens tak og hvordan vi bygger vedlikeholder dem.

Grønne tak binder CO2, absorberer regnvann og reduserer avløpsproblemer under store regnskyll, har god isolasjonsevne og er vakre og skaper trivsel og velvære der folk bor og på arbeidsplasser.

Seminaret ble arrangert av Blomstrende Sørland med "Framtidens byer Kristiansand" som medarrangør. Vi har felles interesser fordi Blomstrende Sørland har som overordnet oppgave å fremme grønne miljøer på Sørlandet og Framtidens byer har som mål å redusere klimagassutslippene i byene og grønne tak som et eget satsningsområde. 

 

Vi fikk bekreftet at det var stor interesse for temaet og det var nesten 80 deltakere fra de største byene på Sørlandet og nabofylkene. Det var en spennende sammensatt gruppe av politikere, planleggere, konsulenter, landskapsarkitekter, arkitekter, anleggsgartnere, hagesentre, planteskoler, byggefirmaer, offentlige og grønne organisasjoner og universiter.

 

Fylkesmann Øystein Djupedal ønsket velkommen og kunne fortelle mye om Dømmesmoens historie og spesielt om grønne tak sin betydning som miljøfaktor i et overordnet perspektiv.

 

Sammendrag seminar (les her)

Foredragene følger:

"Framtidens byer har grønne tak" v/Gry Backe (les mer)

"Vegetasjon og mangfold" v/Ingrid Ødegård (les mer)

"Grønne tak - kunnskapsinnhenting" v/Knut Noreng (les mer)

"Produksjon og levering av grønne tak, anlegg, drift og vedlikehold v/Per Nystrøm (les mer)

"Eksempler på grønne tak og takhager" v/Ingrid Ødegård (les mer)

"Sedum på Sørlandet" v/Erik Sandsmark (les mer)

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

[Tilbake]

 Powered by Makeweb