Lista

Lista er ikke bare ett grønt besøksmål, men mange. Farsund by på østsiden av Listalandet er en typisk representant for de hvite Sørlandsbyene. Det flate Listalandet med myrer, dyrkede arealer og lyngmarker er en landskapstype man ellers her i landet bare finner på Jæren. Strandstrekningen med sandstrender og bukter har et yrende fugleliv og en rik vegetasjon.

Les om flere grønne reisemål vest i Farsund.

[Tilbake]

 Powered by Makeweb