Urtedyrking på Dømmesmoen

Fordi det ikke har lykkes å få på plass en samarbeids- eller salgsavtale med K.G.Puntervold AS har Arne Aarflot, Blomstrende Sørland trukket seg som prosjektleder for urtedyrkingen på Dømmesmoen med virkning fra 21. august.
[Les mer]

Naturkunst med levende pil

Blomstrende Sørland leverte i 2017 kurs i naturkunst med levende pil til alle Grimstad elevene på 8 trinn. Blomstrende Sørland blir avviklet som forening innen utgangen av 2017, men prosjektet blir videreført i 2018 med samme prosjektgruppe som i 2017. 
[Les mer]

Blomstrende Sørland avvikles

Årsmøtet 21. juni 2017 har vedtatt at foreningen Blomstrende Sørland avvikles innen utgangen av 2017. Sekretariatet utfører løpende oppgaver og inngåtte avtaler fullføres.

[Les mer]

Urtedyrking på Dømmesmoen

Blomstrende Sørland og K.G.Puntervold AS (Det norske brenneri) i inngått et samarbeid (januar 2017)om et prøveprosjekt i 2017 om dyrking av urter for smakstilsetning til urtebrennevin i K.G.Puntervold sin produksjon i Grimstad.

[Les mer]

Grønn trivsel

"Grønn trivsel" 2016 er et prosjekt som har som mål å skape integreringsfremmende aktiviteter for beboere i asylmottak og bosatte flyktninger.

Aktivitetene skal være innen innen grønn sektor/naturbruk.

Målgruppen er i første omgang flyktninger i Birkenes, Grimstad og Lillesand kommuner.

[Les mer]

Grønn fagdag 3. november 2015 på Agder Naturmuseum og botaniske hage.

Farvel til bruk av Roundup og andre kjemiske plantevernmidler? -Hva da?

Bekjempelse av ugras og andre skadegjørere o offentlige anlegg i dag og i fremtiden. Hvor går vi?

[Les mer]

Kurs i naturkunst

Kurset i naturkunst er rettet mot 8. trinn på ungdomsskolen; første del på våren med levende pil som materiale og andre del om høsten med andre naturprodukter. En teoretisk innføring på ca en time kan foregå på skolen og den praktiske formingen over en dag ute i naturen, på Dømmesmoen i Grimstad eller et sted nærmere skolen. 2015 er et prøveår i samarbeid med Holviga skole i Grimstad. 

[Les mer]

Blomsterløk og knollvekster i hager og parker

Grønn fagdag 11.2.2015 på Dømmesmoen, Grimstad. Arrangører: Blomstrende Sørland, Grimstad kommune og Norsk Hagebruksmuseum.
[Les mer]

Kampen mot fremmede arter

Grønn fagdag på Dømmesmoen, Grimstad 10. september 2014. Målsettingen med seminaret er å formidle kunnskap om fremmede arter. Kan det resultere i et handlingsprogram for en aksjon mot uønskede arter i 2015? Seminaret er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Aust-Agder, Grimstad kommune og Blomstrende Sørland.
[Les mer]

Naturkunst og levende pil; kurser på Dømmesmoen 21.5.2014

Naturkunst (land art) inspirerer til bruk av naturen, skaper interesse for naturfag, forming og kunst og gir mulighet for læring i realfag og kunstfag gjennom praksis ute i naturen. I denne omgang retter vi oss mot lærere i naturfag/realfag, kunst og forming. Installasjoner og kunstverk blir stående og skape gode opplevelser for alle.

[Les mer]

Grønn fagdag på Dømmesmoen i Grimstad 27. februar

Framtidens byer har grønne tak

Blomstrer miljøet - blomstrer menneskene - blomstrer ideene - blomstrer næringslivet

Agder naturmuseum og botaniske hage

Dømmesmoen og Norsk Hagebruksmuseum

Lista

 Powered by Makeweb